MEDIA MAKLER

Váš maklér vo svete médií

MEDIA MAKLER

Váš maklér vo svete médií

Sme partia ľudí s dlhoročnou praxou v obchodných a marketingových oddeleniach, v médiách, resp. reklamných a mediálnych agentúrach. Vieme sa pozrieť na váš produkt nezávislým pohľadom, využiť získané skúsenosti a doladiť vaše obchodné potreby, nastaviť marketing a margetingovú komunikáciu s ohľadom na obchodné ciele a ciele vašej firmy.

Media Makler pre vás

 • zrealizuje audit obchodného alebo marketingového oddelenia
 • nastaví procesy v obchodnom alebo marketingovom oddelní
 • spracuje obchodnú alebo marketingovú stratégiu
 • zabezpečí návrh vhodného mediamixu
 • vyrobí reklamné produkty a formáty
 • zabezpečí komunikáciu v akomkoľvek médiu
 • nájde vhodné podujatie na sponzoring
ANALÝZA CIEĽA
Príprava riešenia
Návrh Mediaplánu
Výroba Rekl. prvkov
OBJEDNANIE Uverejnení
NASADENIE Do médií

Zabezpečíme

pre vás kompletné reklamné a mediálne služby na kľúč

Regionálne médiá

Prinášajú správy nielen zo sveta a zo Slovenska, ale hlavne priamo z regiónu, v ktorom pôsobia. Ich divák/poslucháč chce informácie, ktoré sa ho bytostne dotýkajú. Vyhľadáva novinky o dianí v jeho regióne, o tom, čo sa kde otvára, stavia, aký zámer má jeho obec, mesto, kraj. Reklamu vníma ako informáciu, ktorá je pre neho užitočná. Menej reklamy ako v celoplošných médiách zabezpečuje klientom väčšiu vizibilitu kampaní.
» na stiahnutie «
Regionalne media
Media kit digitalPRESS

» na stiahnutie «
Prieskum efektivity
regionálnych médií

BENEFITY

 • možnosť odvysielania formátov, ktoré nie je možné odvysielať vo „veľkých“ celoslovenských médiách
 • flexibilita v nasadení reklamných formátov
 • možnosť vysielať regionálne aj nadregionálne kampane
 • efektívne spojenie komunikácie a eventu v regióne na kľúč
 • regionálne médiá sú blízko k svojmu poslucháčovi, dávajú mu
  informácie, ktoré celoplošné médiá do vysielania nezahŕňajú
 • možnosť komunikácie aj v jazyku národnostných menšín

regionálne TV

regionálne rádiá

obecné a mestské rozhlasy

REGIONÁLNE TELEVÍZIE

Sme špecialisti na vysielanie v regionálnych televíziách. Spolupracujeme s viac ako 26 lokálnymi TV stanicami
na Slovensku. Vyše 10 z nich exkluzívne zastupujeme voči ministerstvám a štátnym organizáciám, viac než 16-stim televíziám poskytujeme servis media representative voči mediálnym agentúram a nadregionálnym klientom.

 

Cez nás môžete komunikovať v regionálnych TV konkrétne lokálne aktivity v danom meste a regióne alebo môžete využiť sieť viacerých regionálnych TV.

REGIONÁLNE RÁDIÁ A HLÁSENIA V OBECNÝCH ROZHLASOCH

Prostredníctvom našich sesterských spoločností Regio media a Rádio makler zabezpečujeme reklamu
v regionálnych rádiách a v obecných a mestských rozhlasoch.

 

regionálne TV

regionálne rádiá

obecné a mestské rozhlasy

REKLAMA V OSTATNÝCH MÉDIÁCH

Navrhneme komunikačnú stratégiu v akomkoľvek médiu na Slovensku alebo v Čechách. Zabezpečíme výrobu reklamných formátov, pomôžeme s kreatívou a efektívnym nastavením media mixu. Zorganizujeme promo akciu, špeciálny event, podporu v mieste predaja, zabezpečíme reklamné predmety.
tvicoblue

TV

micicoblue

rádio

newsicoblue

print

pcicoblue

online

oohicoblue

OOH

preseticoblue

reklamné
predmety

SPONSORSHIP SALES

Ak chcete podporiť vybrané podujatie a spojiť s ním svoju značku, či upozorniť na nový, resp. zaujímavý produkt nájdeme pre vás efektívny spôsob a vhodné príležitosti.

MEDIÁLNE  PORADENSTVO

Spolupracujeme s odborníkmi, ktorí majú viacročné skúsenosti s prácou v médiách, v mediálnych a reklamných agentúrach, marketingových, obchodných, či HR oddeleniach.
 • Audit obchodných a marketingových oddelení
 • Konzultácie
 • Poradenstvo
 • Koučing
 • Nastavenieprocesov
 • Audit firemnej a tímovej kultúry
 • Nastavenie firemnej identity
 • Školenia marketingových a obchodných oddelení

Media makler, s.r.o.
Pri vinohradoch 318
831 06 Bratislava

IČO: 45468141
IČ DPH: SK2023021121
IBAN: SK34 1100 0000 0029 2683 5406

NAŠE SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI

PETRA KUBÁNYI

VERONIKA HARDY

MIRIAM KITTLER

regionálne rozhlasové stanice
obchodná riaditeľka
project manager
konateľka spoločnosti
obecné a mestské rozhlasy
+421 948 723 417
[email protected]
+421 944 398 010
[email protected]
+421 908 765 111
[email protected]

Media makler, s.r.o.
Pri vinohradoch 318
831 06 Bratislava

IČO: 45468141
IČ DPH: SK2023021121
IBAN: SK34 1100 0000 0029 2683 5406

NAŠE SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI

regionálne rozhlasové stanice
obecné a mestské rozhlasy

PETRA KUBÁNYI

obchodná riaditeľka
+421 948 723 417
[email protected]

VERONIKA HARDY

project manager
+421 944 398 010
[email protected]

MIRIAM KITTLER

konateľka spoločnosti​
+421 908 765 111
[email protected]

© 2019 Media makler, s.r.o. – váš maklér vo svete médií / Pri vinohradoch 318, 831 06 Bratislava